Šajā vasarā Valmierā no 31 jūlija. līdz 6.augustam jau trešo reizi notiks nometne “Olimpiskais kvants”, kurā aicināti piedalīties  latviešu jaunieši no visas pasaules  vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Nometnes mērķis ir saglabāt un stiprināt diasporas jauniešu saikni ar Latviju un veicināt nacionālās identitātes stiprināšanu caur kopēju mīlestību pret sportu un aktīvu dzīvesveidu, latviešu valodu, Latvijas dabu un kultūru

Diennakts nometnes “Olimpiskais kvants”programma ir veidota tā, lai dalībnieki zinošu speciālistu vadībā varētu attīstīt funkcionālās spējas, kopīgās aktivitātēs iegūt jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi. Nometnes laikā jaunieši iepazīs labāk arī Valmieras pilsētu, Vidzemes vēsturi un kultūru, stiprinās izpratni par brīvprātīgo darbu un attīstīs uzņēmējdarbības prasmes. Lai veicinātu jauniešu zināšanas par sportu, paredzēts ieskats Latvijas sporta vēsturē un tikšanās ar Latvijas sporta personībām un vadošo sporta organizāciju pārstāvjiem. Nometni vadīs vairāku Olimpisko spēļu dalībniece Jolanta Dukure. Tāpat nometnes programmā plānotas latviešu valodas nodarbības, lai mudinātu jauniešu komunikāciju latviešu valodā. Valodas nodarbības tiks balstītas uz jau izstrādātajām Diasporas izglītības vadlīnijām. 

Nometnes īsteno nodibinājums Valmieras atbalsta fonds sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienībuValmieras Attīstības aģentūru  un  Valmieras novada pašvaldību. Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nometnēs kas notika 2019. un 2022. gadā ir piedalījušies latviešu izcelsmes jaunieši kopā no 12 valstīm – Beļģijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Zviedrijas, Islandes, Gruzijas, Dānijas, Īrijas, Anglijas, Vācijas, Ukrainas kā arī jaunieši, kuri nesen ar ģimenēm bija pārcēlušies uz dzīvi Valmierā no Spānijas un Moldāvijas. Nometnē no Latvijas puses ir piedalījušies jaunieši no Valmieras un citām Latvijas vietām. Dalībniekus vienoja gan kopīga vēlme uzlabot latviešu valodu, aktīva darbošanās sporta pasākumu organizēšanā, iepriekšēja pieredze un intereses dažādos sporta veidos: peldēšanā, vieglatlētikā, hokejā, volejbolā, vieglatlētikā, futbolā, florbolā, badmintonā, boksā, daiļslidošanā, tenisā, golfā, smaiļošanā, airēšanā, BMX riteņbraukšanā, modernajās dejās, fitnesā u.c.

Reģistrācija 2023.gada nometnei: ŠAJĀ SAITĒ

Ieskats 2022.gada nometnēVIDEO
Ieskats 2019.gada nometnē: VIDEO
Medija LAIVA raidījums par nometni: VIDEO
Par mums raksta: Portālā un laikrakstā Liesma, diskusija arī FBevent


Informācija:
Tālr. Nr.: +371 29878192;
E-pasts: jolanta.dukure@gmail.com;
 

 “X” ir nezināmā un pārmaiņu zīme, kas veicina interesi, zinātkāri, arī izaugsmi…

Sākot ar 2022. gada Valmieras atbalsta fonda rīkoto bērnu un jauniešu nometņu projekta nosaukums ir “Piedzīvojumu X virpulī”. Nometņu projektam ir jauni radošie partneri un iedvesmojoši sportiskie viesi, kas visi pēc nometņu  “X” koncepta ir “X“ čempioni, jo katrs savā jomā jau ir guvuši ievērojamus panākumus, un kuri ar saviem piemēriem var iedvesmot nometņu dalībniekus uz motivētu darbošanos. Nometņu noslēgumā visiem bērniem un jauniešiem būs iespēja kļūt par “X” čempioniem, pamatojoties uz individuālu un katra personīgo izaicinājumu pieveikšanu,  kā arī kopēju darbošanos komandā. Visiem dalībniekam tiks pasniegtas “X” dizaina medaļas, ko izgatavos jaunais projekta radošais partneris Valmieras “makerspace” telpa DARE.

Kapacitātes projekts fonda darbības veicināšanai un brīvprātīgā darba kustības attīstīšanai un stiprināšanai.

Projekts tiek realizēts Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta programmas “NVO fonds”     ietvaros.

Projekta mērķi:

  • stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti “Valmieras atbalsta fondam”
  • attīstīt  brīvprātīgā darba kustību jaunā kvalitātē Valmieras novadā
  • stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību Valmieras novadā, veicinot plašāku iedzīvotāju iesaisti un  interešu pārstāvniecību pašvaldību pieņemtajos lēmumos par kultūras un sporta dzīves aktivitāšu (pasākumu) saturu.

Projekta realizācijas laiks 01.04.2021.-29.10.2021.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenotājs – nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.

Noslēdzies projekts “Sporta nozare/Nākotnes nozare”, kura laikā skolēni no Valmieras novada paplašināja savu redzes loku, guva plašāku ieskatu sporta nozarē un tuvāk izprata sporta mijiedarbību ar citām nozarēm mūsdienās. Visu projekta aktivitāšu kopums veicināja jauniešu personības izaugsmi, sniedzot atbalstu nākotnes karjeras attīstībā un palīdzot  apzināties mācību nozīmīgumu.

 

Vairākās tikšanās reizēs  jaunieši uzklausīja Armanda Tripāna dzīves pieredzes stāstus, kā arī iesaistījās diskusijās par  dzīves pamatvērtībām, tiekšanos pretīm saviem mērķiem un  dažādajiem ceļiem, kas ved uz  panākumiem. Jauniešiem bija iespēja uzklausīt arī Olimpiskā čempiona arī novadnieka Oskara Melbārža pieredzi  gan par to kā veidojusies viņa karjera, kas veidojis viņa ceļu uz virsotnēm, gan arī  īpašā kinoseansā noskatīties  Armanda Tripāna producēto filmu “Melbārdis“.

 

Projekta noslēgumā iepriekš dažādās izziņas aktivitātēs un nodarbībās iegūtās zināšanas jaunieši pielietoja arī praksē un kā vadības grupas dalībnieki organizēja orientēšanās un izziņas spēli “Sporta kods”. Gatavojoties spēlei, jaunieši Valmieras Attīstības aģentūras karjeras konsultantes Innas Purmales vadībā bija veikuši izpēti un piedalījušies  grupu darbos ar dažādām ievirzēm un uzdevumiem, kuru ietvaros:

Tehniskā grupa – plānoja un izvietoja kontrolpunktus pilsētvidē;

Satura grupa – sagatavoja jautājums ar atbildēm;

Mārketinga grupa – izstrādāja priekšlikumus atbalstītāju piesaistei;

Sabiedrisko attiecību grupa – izstrādāja priekšlikumus komunikācijas plānam.

Spēles norises dienā  2022.gada 30. martā projekta jaunieši darbojās kā vadības grupas novērotāji un asistēja dalībniekiem spēles gaitā. 52 spēles dalībnieki tika sadalīti 4 grupās. Spēles maršrutu grupas veica jauktā secībā un katra sāka ar  savu brīvi izvēlētu kontrolpunktu. Projekta jaunieši novēroja un iesaistījās atbilžu meklēšanā uz jautājumiem, ja tāda nepieciešamība bija, fiksēja grupu sadarbību, piedalījās apbalvošanā, pasniedzot attiecīgi savai grupai balviņu. Spēle bija atvērta arī 31. martā, kurā  arī citiem dalībniekiem bija iespēja  tajā piedalīties sev piemērotā laikā.

 

Projekta aktivitātes  bija piemērotas gan jauniešiem, kas jau nodarbojas ar sportu, gan tiem, kas ar sportu ir “jūs”, bet bija interese iepazīt sportu kā iespējamo nākotnes profesijas nozari. Kopā projektā darbojas 30  jaunieši (7.-12.klase), no kuriem daļa  bija PMP riska jaunieši. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Valmieras  izglītības iestādēm un ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansiālu atbalstu.

Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada jauniešu nometņu projektu konkursa  daļējs finansējums

Bērnu vasaras aktīvās atpūtas nometnes

 5.-9.jūlijs, 12.-16.jūlijs, 19.-23.jūlijs

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  projektu konkurss nevaldības organizācijām  “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Dabas nedēļa ģimenēm Sajūtu parkā” tiks īstenots ar mērķi  attīstīt  ne tikai piederības un drošības sajūtu  bērniem un jauniešiem dodoties dabā, bet arī izgaismot dabu, kā vienmēr pieejamu vietu un resursu, kas var būt par pamatu ģimenes kopā būšanai un priekam. Projektā paredzēta viena nometne bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām ģimenē un viens pasākums  Valmieras novada ģimenēm. Abas aktivitātes ir bez dalības maksas.

Nometnes  ietvaros   paredzētas vides izglītības aktivitātes, veicinot izpratni par procesiem dabā, dabai draudzīgu dzīvesveidu, kā arī dažādas aktīvās atpūtas aktivitātes, lai  stiprinātu bērnu un jauniešu  fizisko un garīgo veselību. Tāpat dalība nometnē nodrošinās kopīgiem piedzīvojumiem bagātu nedēļu, kas ļaus  bērniem un jauniešiem atraisīties, atklāt sevī jaunus talantus, kļūt patstāvīgākiem, apgūt jauns sociālās prasmes saskarsmē un sadarbībā. Iegūtās  prasmes un iemaņas nometnē vides izglītībā  nodrošinās  zināšanu pārnesi  un iespēju nometnes dalībniekiem kopā ar savām ģimenēm iesaistīties un  līdzdarboties Ģimenes svētku organizatoriskajā komandā. Ģimenes svētki Sajūtu parkā  plānoti  kā  publisks pasākums  Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā, aicinot ģimenes no  jaunā aizveidotā Valmieras novada kopā darboties dabā, pavadot  vasaru un sagaidot  skolas uzsākšanos.

Nometnes norises vietas: Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks un  Jāņa Daliņa stadions.

Nometnes norises laiks: 23.-27.augusts

Sestdiena, 4. septembris –  vasaras noslēgums un Ģimeņu svētki Sajūtu parkā Valmieras novada ģimenēm, kura ietvaros plānots  kopīgi aktīvi atpūsties un darboties.

Nometnes programma.

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras programmas 2021 ietvaros.

Projekta mērķi:

Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Valmieras novadā.

  1. Attīstīt āra vides kultūru, stiprinot Gaujas stāvo krastus, kā iedzīvotāju aktīvās dzīves, kultūras un atpūtas vietu, kas būs interesanta un pievilcīga arī novada viesiem.
  2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunrades un pilsētvides attīstībā, izmantojot ilgtspējīgus vides risinājumus
  3. Maģisko sajūtu nakti akcentēt kā vienu no TOP 5 lielākajiem Valmieras novada vasaras pasākumiem, iekļaujot Valmieras pieteikumā ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.

Projekta darbības laiks 09.05.2021.- 15.12.2021.

Jaunumi

Atvērta reģistrācija vasaras nometnēm “Piedzīvojumu X virpulī 2023”

Šajā vasarā notiks četras aktīvās atpūtas dienas nometnes “Piedzīvojumu X virpulī 2023”, kurās ir aicināti piedalīties zēni un meitenes vecumā no 7-13 gadiem. Nometņu programma ir plānota ne tikai aktīva un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša. Aktīvajā sadaļā būs vairāki sportiski un Valmieras pilsētvidē aktuāli jaunumi, savukārt nometņu inovatīvā partnera “Dare” pārziņā būs koprades darbnīcas. Nometņu programmā viena diena būs veltīta Francijas piedzīvošanai. Nometņu projekta mērķis ir nodrošināt bērniem saturīgu, aktīvu, drošu un izglītojošu laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā. Kā pamatvērtības nometņu norisē tiek akcentētas tieši sportiskās aktivitātes un izpratne par veselīgu dzīvesveidu, dabas vērtības un atbildīga attieksme pret vidi,

Lasīt vairāk

Notiks brīvdabas pasākums ģimenēm “Mirklim ir nozīme”

Sestdien, 10. Jūnijā, Daliņu pludmalē Valmierā no plkst.14.00 līdz 18.00 notiks brīvdabas pasākums ģimenēm “Mirklim ir nozīme”. Pasākuma mērķis ir vairot prieku par kopā būšanu vecākiem ar bērniem un stiprinātu ģimeniskās vērtības. Pasākumā darbosies dažādi aktivitāšu laukumi, kuros praktiski līdzdarbojoties ikviens varēs izzināt dažādas jomas un iegūt jaunu pieredzi pludmales un improvizācijas spēlēs, tūrisma, vasaras dizaina un inovāciju darbnīcās. Muzikāli izklaidējošās programmas laikā baudīsim “Pasaku nama”, Paulas Dundares, muzikālo apvienību “Notiņas” un “Kolūri” priekšnesumus. Pasākumu iesildīsim  vingrojot kopā ar olimpieti Arni Rumbenieku. Mūsdienu digitālajā dzīves ritmā arvien vairāk samazinās laiks ģimenēs, kas tiek pavadīts attiecības un ģimeniskas vērtības stiprinošā vidē,

Lasīt vairāk

Valmieras atbalsta fonda valdes locekle Jolanta Dukure piedalās Jaunatnes darbinieku izcilības programmā

No 2022.gada oktobra līdz 2023.gada janvārim notika mācības Jaunatnes darbinieku izcilības programmā, kuras mērķis ir sniegt pašvaldību un NVO darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni, nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām: Jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes); Jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem; Jauniešiem ar psihoemocionālās veselības problēmām; Mācību noslēgumā tika veikts individuāls darbs, izstrādājot gala darbu (iniciatīvu), kuras ideja orientēta uz iegūtās pieredzes un mācībās apgūto zināšanu praktisko ilgtspēju. Tāpat dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītē Somijā Mācību ietvaros ne tikai izzinātas dažādas metodes,

Lasīt vairāk

Noslēgusies “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne!

No 2.-6. janvārim Valmierā notika pirmā aktīvās atpūtas  projekta  “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne. Līdzīgi kā vasaras un rudens nometnēs, programma bija plānota ne tikai sportiska un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša.  Aktīvajā sadaļā bija vairākas ziemai un ziemas sportam atbilstošas aktivitātes, savukārt radošajā modulī bija videoieskats Lapzemē, kā arī sadarbībā ar nometņu radošo partneri “DARE” tika realizēta koprades darbnīca. Pateicoties uzsāktai sadarbībai ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”, nometnē piedalījās arī 10 bērni no audžuģimenēm. Ziemas nometnes saturs būs strukturēts vairāku dienu blokos un lokācijās Valmieras pilsētvidē: Pirmdiena – “Godīgas spēles” princips, vieglatlētika u.c. (J.Daliņa stadions) Otrdiena

Lasīt vairāk

Skolēnu brīvlaikā notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne

2023.gada ziemas skolēnu brīvlaikā no 2.-6.janvārim Valmierā notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne, kurā aicināti piedalīties zēni un meitenes vecumā no 7-13 gadiem. Līdzīgi kā vasaras un rudens nometnēs, programma būs plānota ne tikai sportiska un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša.  Aktīvajā sadaļā būs vairākas ziemai un ziemas sportam atbilstošas aktivitātes, savukārt radošajā modulī plānots video ieskats Lapzemē, kā arī sadarbībā ar nometņu radošo partneri “DARE” notiks koprades darbnīcas. Ziemas nometnes saturs būs strukturēts vairāku dienu blokos un lokācijās Valmieras pilsētvidē: Pirmdiena – “Godīgas spēles” princips, vieglatlētika u.c. (J.Daliņa stadions) Otrdiena – Ziemas sporta aktivitātes, ilgtspējas ideja sporta

Lasīt vairāk

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis projektu “Olimpiskais kvants 2023/Valmiera”

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajās diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnēs 2023. gadā piedalīsies ap 500 bērnu no Latvijas un mītnes zemēm visā pasaulē, tā veicinot diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Piecas nometnes norisināsies Latvijā un sešas nometnes diasporas mītnes zemēs – divas ASV, pa vienai Kanādā, Vācijā, Lielbritānijā un Somijā. Nometnēs piedalīsies bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no visas pasaules un tajās notiks dažādas izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, radošās darbnīcas, diskusijas, kultūras un sporta aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas. Plašāk: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/nakamgad-sif-atbalstitas-diasporas-nometnes-piedalisies-500-bernu

Lasīt vairāk

Mājas lapa un organizācijas logo ir sagatavots un izveidots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par mājas lapas saturu atbild nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.