Jaunumi

Noslēgusies “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne!

No 2.-6. janvārim Valmierā notika pirmā aktīvās atpūtas  projekta  “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne. Līdzīgi kā vasaras un rudens nometnēs, programma bija plānota ne tikai sportiska un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša.  Aktīvajā sadaļā bija vairākas ziemai un ziemas sportam atbilstošas aktivitātes, savukārt radošajā modulī bija videoieskats Lapzemē, kā arī sadarbībā ar nometņu radošo partneri “DARE” tika realizēta koprades darbnīca. Pateicoties uzsāktai sadarbībai ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem”, nometnē piedalījās arī 10 bērni no audžuģimenēm. Ziemas nometnes saturs būs strukturēts vairāku dienu blokos un lokācijās Valmieras pilsētvidē: Pirmdiena – “Godīgas spēles” princips, vieglatlētika u.c. (J.Daliņa stadions) Otrdiena

Lasīt vairāk

Skolēnu brīvlaikā notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne

2023.gada ziemas skolēnu brīvlaikā no 2.-6.janvārim Valmierā notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” ziemas nometne, kurā aicināti piedalīties zēni un meitenes vecumā no 7-13 gadiem. Līdzīgi kā vasaras un rudens nometnēs, programma būs plānota ne tikai sportiska un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša.  Aktīvajā sadaļā būs vairākas ziemai un ziemas sportam atbilstošas aktivitātes, savukārt radošajā modulī plānots video ieskats Lapzemē, kā arī sadarbībā ar nometņu radošo partneri “DARE” notiks koprades darbnīcas. Ziemas nometnes saturs būs strukturēts vairāku dienu blokos un lokācijās Valmieras pilsētvidē: Pirmdiena – “Godīgas spēles” princips, vieglatlētika u.c. (J.Daliņa stadions) Otrdiena – Ziemas sporta aktivitātes, ilgtspējas ideja sporta

Lasīt vairāk

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis projektu “Olimpiskais kvants 2023/Valmiera”!

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajās diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnēs 2023. gadā piedalīsies ap 500 bērnu no Latvijas un mītnes zemēm visā pasaulē, tā veicinot diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Piecas nometnes norisināsies Latvijā un sešas nometnes diasporas mītnes zemēs – divas ASV, pa vienai Kanādā, Vācijā, Lielbritānijā un Somijā. Nometnēs piedalīsies bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no visas pasaules un tajās notiks dažādas izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, radošās darbnīcas, diskusijas, kultūras un sporta aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas. Plašāk: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/nakamgad-sif-atbalstitas-diasporas-nometnes-piedalisies-500-bernu

Lasīt vairāk

Pirmā rudens nometne veiksmīgi aizvadīta!

Paldies lieliskajiem dalībniekiem, brīnišķīgajiem partneriem “Dynamic.Valmiera”, Valmieras koprades darbnīcai “DARE”, iedvesmojošiem viesiem un sporta personībām – Agatei Caunei, Gatim Kalniņam, Jutai Borskai, Danam Dukuram. Uz tikšanos jau pavisam drīz arī pirmajā ziemas nometnē!

Lasīt vairāk

Pirmo reizi Valmierā notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” rudens nometne

Šajā rudenī pirmo reizi notiks projekta “Piedzīvojumu X virpulī” rudens nometne. Aktīvās atpūtas dienas nometne, kurā aicināti piedalīties  zēni un meitenes vecumā no 7-13 gadiem, notiks skolēnu rudens brīvlaikā no 24.-28.oktobrim. Līdzīgi kā projekta vasaras nometnēs, programma būs plānota ne tikai aktīva un dinamiska, bet arī izglītojoša un iedvesmojoša.  Aktīvajā sadaļā būs vairāki sportiski un pilsētvidē aktuāli jaunumi, savukārt sadarbībā ar rudens nometņu radošo partneri “Dynamic Valmiera” koprades darbnīcas notiks laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve”. Nometņu ”Piedzīvojumu X virpulī” projekta mērķis ir nodrošināt bērniem saturīgu, aktīvu, drošu un izglītojošu laika pavadīšanu skolēnu brīvlaikā. Kā pamatvērtības nometnēs tiek akcentētas tieši sportiskās aktivitātes

Lasīt vairāk

Noslēgusies jau otrā Vidzemes vasaras skola “Olimpiskais kvants”

No 25. līdz 31. jūlijam jau otro reizi Valmierā norisinājās aktīvās atpūtas diennakts nometne – Vidzemes vasaras skola “Olimpiskais kvants”, kuru Valmierā īstenoja nodibinājums Valmieras atbalsta fonds. Nometne pulcēja dalībniekus no septiņām valstīm – Anglijas, Beļģijas, Īrijas, Latvijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas. Nometnes programmā bija iekļauta sportošana, aktīvā atpūta un latviešu valodas apguve, arī ieskats sporta nozarē no biznesa puses. Nometnes mērķis  bija saglabāt un stiprināt diasporas jauniešu saikni ar Latviju un veicināt nacionālās identitātes stiprināšanu caur kopēju mīlestību pret sportu un aktīvu dzīvesveidu, latviešu valodu, Latvijas dabu un kultūru. Nometni organizēja Eiropas Latviešu apvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas

Lasīt vairāk

Projekti

Vidzemes vasaras skolā “Olimpiskais kvants” aicināti piedalīties 14 līdz 18 gadus veci latviešu jaunieši no visas pasaules. Nometņu, kurās piedalās diasporas latvieši, mērķis ir saglabāt un stiprināt dalībnieku saikni ar Latviju un veicināt nacionālās identitātes stiprināšanu caur kopēju mīlestību pret sportu un aktīvu dzīvesveidu, latviešu valodu, Latvijas dabu un kultūru. Nometnes organizē Eiropas Latviešu apvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu. Nometnes tapušas sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Valmieras Attīstības aģentūru, Valmieras atbalsta fondu un Valmieras novada pašvaldību.
 
Ieskats iepriekšējā nometnē: https://youtu.be/Ln3CekIkH2A
 
Raidījums par šī gada gaidāmo nometni: https://fb.watch/dwtBsFEqzT/
 
Reģistrācija nometnei ŠAJĀ SAITĒ.
 
Informācija: Tālr. Nr.: +371 29878192, E-pasts: jolanta@vocsports.lv

 “X” ir nezināmā un pārmaiņu zīme, kas veicina interesi, zinātkāri, arī izaugsmi…

Sākot ar 2022. gada Valmieras atbalsta fonda rīkoto bērnu un jauniešu nometņu projekta nosaukums ir “Piedzīvojumu X virpulī”. Nometņu projektam ir jauni radošie partneri un iedvesmojoši sportiskie viesi, kas visi pēc nometņu  “X” koncepta ir “X“ čempioni, jo katrs savā jomā jau ir guvuši ievērojamus panākumus, un kuri ar saviem piemēriem var iedvesmot nometņu dalībniekus uz motivētu darbošanos. Nometņu noslēgumā visiem bērniem un jauniešiem būs iespēja kļūt par “X” čempioniem, pamatojoties uz individuālu un katra personīgo izaicinājumu pieveikšanu,  kā arī kopēju darbošanos komandā. Visiem dalībniekam tiks pasniegtas “X” dizaina medaļas, ko izgatavos jaunais projekta radošais partneris Valmieras “makerspace” telpa DARE.

Kapacitātes projekts fonda darbības veicināšanai un brīvprātīgā darba kustības attīstīšanai un stiprināšanai.

Projekts tiek realizēts Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta programmas “NVO fonds”     ietvaros.

Projekta mērķi:

  • stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti “Valmieras atbalsta fondam”
  • attīstīt  brīvprātīgā darba kustību jaunā kvalitātē Valmieras novadā
  • stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību Valmieras novadā, veicinot plašāku iedzīvotāju iesaisti un  interešu pārstāvniecību pašvaldību pieņemtajos lēmumos par kultūras un sporta dzīves aktivitāšu (pasākumu) saturu.

Projekta realizācijas laiks 01.04.2021.-29.10.2021.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenotājs – nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.

Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada jauniešu nometņu projektu konkursa  daļējs finansējums

Bērnu vasaras aktīvās atpūtas nometnes

 5.-9.jūlijs, 12.-16.jūlijs, 19.-23.jūlijs

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  projektu konkurss nevaldības organizācijām  “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Dabas nedēļa ģimenēm Sajūtu parkā” tiks īstenots ar mērķi  attīstīt  ne tikai piederības un drošības sajūtu  bērniem un jauniešiem dodoties dabā, bet arī izgaismot dabu, kā vienmēr pieejamu vietu un resursu, kas var būt par pamatu ģimenes kopā būšanai un priekam. Projektā paredzēta viena nometne bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām ģimenē un viens pasākums  Valmieras novada ģimenēm. Abas aktivitātes ir bez dalības maksas.

Nometnes  ietvaros   paredzētas vides izglītības aktivitātes, veicinot izpratni par procesiem dabā, dabai draudzīgu dzīvesveidu, kā arī dažādas aktīvās atpūtas aktivitātes, lai  stiprinātu bērnu un jauniešu  fizisko un garīgo veselību. Tāpat dalība nometnē nodrošinās kopīgiem piedzīvojumiem bagātu nedēļu, kas ļaus  bērniem un jauniešiem atraisīties, atklāt sevī jaunus talantus, kļūt patstāvīgākiem, apgūt jauns sociālās prasmes saskarsmē un sadarbībā. Iegūtās  prasmes un iemaņas nometnē vides izglītībā  nodrošinās  zināšanu pārnesi  un iespēju nometnes dalībniekiem kopā ar savām ģimenēm iesaistīties un  līdzdarboties Ģimenes svētku organizatoriskajā komandā. Ģimenes svētki Sajūtu parkā  plānoti  kā  publisks pasākums  Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā, aicinot ģimenes no  jaunā aizveidotā Valmieras novada kopā darboties dabā, pavadot  vasaru un sagaidot  skolas uzsākšanos.

Nometnes norises vietas: Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks un  Jāņa Daliņa stadions.

Nometnes norises laiks: 23.-27.augusts

Sestdiena, 4. septembris –  vasaras noslēgums un Ģimeņu svētki Sajūtu parkā Valmieras novada ģimenēm, kura ietvaros plānots  kopīgi aktīvi atpūsties un darboties.

Nometnes programma.

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras programmas 2021 ietvaros.

Projekta mērķi:

Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Valmieras novadā.

  1. Attīstīt āra vides kultūru, stiprinot Gaujas stāvo krastus, kā iedzīvotāju aktīvās dzīves, kultūras un atpūtas vietu, kas būs interesanta un pievilcīga arī novada viesiem.
  2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunrades un pilsētvides attīstībā, izmantojot ilgtspējīgus vides risinājumus
  3. Maģisko sajūtu nakti akcentēt kā vienu no TOP 5 lielākajiem Valmieras novada vasaras pasākumiem, iekļaujot Valmieras pieteikumā ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.

Projekta darbības laiks 09.05.2021.- 15.12.2021.

Mājas lapa un organizācijas logo ir sagatavots un izveidots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par mājas lapas saturu atbild nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.