Šajā vasarā Valmierā no 31 jūlija. līdz 6.augustam jau trešo reizi notiks nometne “Olimpiskais kvants”, kurā aicināti piedalīties  latviešu jaunieši no visas pasaules  vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Nometnes mērķis ir saglabāt un stiprināt diasporas jauniešu saikni ar Latviju un veicināt nacionālās identitātes stiprināšanu caur kopēju mīlestību pret sportu un aktīvu dzīvesveidu, latviešu valodu, Latvijas dabu un kultūru

Diennakts nometnes “Olimpiskais kvants”programma ir veidota tā, lai dalībnieki zinošu speciālistu vadībā varētu attīstīt funkcionālās spējas, kopīgās aktivitātēs iegūt jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi. Nometnes laikā jaunieši iepazīs labāk arī Valmieras pilsētu, Vidzemes vēsturi un kultūru, stiprinās izpratni par brīvprātīgo darbu un attīstīs uzņēmējdarbības prasmes. Lai veicinātu jauniešu zināšanas par sportu, paredzēts ieskats Latvijas sporta vēsturē un tikšanās ar Latvijas sporta personībām un vadošo sporta organizāciju pārstāvjiem. Nometni vadīs vairāku Olimpisko spēļu dalībniece Jolanta Dukure. Tāpat nometnes programmā plānotas latviešu valodas nodarbības, lai mudinātu jauniešu komunikāciju latviešu valodā. Valodas nodarbības tiks balstītas uz jau izstrādātajām Diasporas izglītības vadlīnijām. 

Nometnes īsteno nodibinājums Valmieras atbalsta fonds sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienībuValmieras Attīstības aģentūru  un  Valmieras novada pašvaldību. Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nometnēs kas notika 2019. un 2022. gadā ir piedalījušies latviešu izcelsmes jaunieši kopā no 12 valstīm – Beļģijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Zviedrijas, Islandes, Gruzijas, Dānijas, Īrijas, Anglijas, Vācijas, Ukrainas kā arī jaunieši, kuri nesen ar ģimenēm bija pārcēlušies uz dzīvi Valmierā no Spānijas un Moldāvijas. Nometnē no Latvijas puses ir piedalījušies jaunieši no Valmieras un citām Latvijas vietām. Dalībniekus vienoja gan kopīga vēlme uzlabot latviešu valodu, aktīva darbošanās sporta pasākumu organizēšanā, iepriekšēja pieredze un intereses dažādos sporta veidos: peldēšanā, vieglatlētikā, hokejā, volejbolā, vieglatlētikā, futbolā, florbolā, badmintonā, boksā, daiļslidošanā, tenisā, golfā, smaiļošanā, airēšanā, BMX riteņbraukšanā, modernajās dejās, fitnesā u.c.

Reģistrācija 2023.gada nometnei: ŠAJĀ SAITĒ

Ieskats 2022.gada nometnēVIDEO
Ieskats 2019.gada nometnē: VIDEO
Medija LAIVA raidījums par nometni: VIDEO
Par mums raksta: Portālā un laikrakstā Liesma, diskusija arī FBevent


Informācija:
Tālr. Nr.: +371 29878192;
E-pasts: jolanta.dukure@gmail.com;
 

 “X” ir nezināmā un pārmaiņu zīme, kas veicina interesi, zinātkāri, arī izaugsmi…

Sākot ar 2022. gada Valmieras atbalsta fonda rīkoto bērnu un jauniešu nometņu projekta nosaukums ir “Piedzīvojumu X virpulī”. Nometņu projektam ir jauni radošie partneri un iedvesmojoši sportiskie viesi, kas visi pēc nometņu  “X” koncepta ir “X“ čempioni, jo katrs savā jomā jau ir guvuši ievērojamus panākumus, un kuri ar saviem piemēriem var iedvesmot nometņu dalībniekus uz motivētu darbošanos. Nometņu noslēgumā visiem bērniem un jauniešiem būs iespēja kļūt par “X” čempioniem, pamatojoties uz individuālu un katra personīgo izaicinājumu pieveikšanu,  kā arī kopēju darbošanos komandā. Visiem dalībniekam tiks pasniegtas “X” dizaina medaļas, ko izgatavos jaunais projekta radošais partneris Valmieras “makerspace” telpa DARE.

Kapacitātes projekts fonda darbības veicināšanai un brīvprātīgā darba kustības attīstīšanai un stiprināšanai.

Projekts tiek realizēts Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta programmas “NVO fonds”     ietvaros.

Projekta mērķi:

  • stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti “Valmieras atbalsta fondam”
  • attīstīt  brīvprātīgā darba kustību jaunā kvalitātē Valmieras novadā
  • stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību Valmieras novadā, veicinot plašāku iedzīvotāju iesaisti un  interešu pārstāvniecību pašvaldību pieņemtajos lēmumos par kultūras un sporta dzīves aktivitāšu (pasākumu) saturu.

Projekta realizācijas laiks 01.04.2021.-29.10.2021.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenotājs – nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.

Noslēdzies projekts “Sporta nozare/Nākotnes nozare”, kura laikā skolēni no Valmieras novada paplašināja savu redzes loku, guva plašāku ieskatu sporta nozarē un tuvāk izprata sporta mijiedarbību ar citām nozarēm mūsdienās. Visu projekta aktivitāšu kopums veicināja jauniešu personības izaugsmi, sniedzot atbalstu nākotnes karjeras attīstībā un palīdzot  apzināties mācību nozīmīgumu.

 

Vairākās tikšanās reizēs  jaunieši uzklausīja Armanda Tripāna dzīves pieredzes stāstus, kā arī iesaistījās diskusijās par  dzīves pamatvērtībām, tiekšanos pretīm saviem mērķiem un  dažādajiem ceļiem, kas ved uz  panākumiem. Jauniešiem bija iespēja uzklausīt arī Olimpiskā čempiona arī novadnieka Oskara Melbārža pieredzi  gan par to kā veidojusies viņa karjera, kas veidojis viņa ceļu uz virsotnēm, gan arī  īpašā kinoseansā noskatīties  Armanda Tripāna producēto filmu “Melbārdis“.

 

Projekta noslēgumā iepriekš dažādās izziņas aktivitātēs un nodarbībās iegūtās zināšanas jaunieši pielietoja arī praksē un kā vadības grupas dalībnieki organizēja orientēšanās un izziņas spēli “Sporta kods”. Gatavojoties spēlei, jaunieši Valmieras Attīstības aģentūras karjeras konsultantes Innas Purmales vadībā bija veikuši izpēti un piedalījušies  grupu darbos ar dažādām ievirzēm un uzdevumiem, kuru ietvaros:

Tehniskā grupa – plānoja un izvietoja kontrolpunktus pilsētvidē;

Satura grupa – sagatavoja jautājums ar atbildēm;

Mārketinga grupa – izstrādāja priekšlikumus atbalstītāju piesaistei;

Sabiedrisko attiecību grupa – izstrādāja priekšlikumus komunikācijas plānam.

Spēles norises dienā  2022.gada 30. martā projekta jaunieši darbojās kā vadības grupas novērotāji un asistēja dalībniekiem spēles gaitā. 52 spēles dalībnieki tika sadalīti 4 grupās. Spēles maršrutu grupas veica jauktā secībā un katra sāka ar  savu brīvi izvēlētu kontrolpunktu. Projekta jaunieši novēroja un iesaistījās atbilžu meklēšanā uz jautājumiem, ja tāda nepieciešamība bija, fiksēja grupu sadarbību, piedalījās apbalvošanā, pasniedzot attiecīgi savai grupai balviņu. Spēle bija atvērta arī 31. martā, kurā  arī citiem dalībniekiem bija iespēja  tajā piedalīties sev piemērotā laikā.

 

Projekta aktivitātes  bija piemērotas gan jauniešiem, kas jau nodarbojas ar sportu, gan tiem, kas ar sportu ir “jūs”, bet bija interese iepazīt sportu kā iespējamo nākotnes profesijas nozari. Kopā projektā darbojas 30  jaunieši (7.-12.klase), no kuriem daļa  bija PMP riska jaunieši. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Valmieras  izglītības iestādēm un ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansiālu atbalstu.

Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada jauniešu nometņu projektu konkursa  daļējs finansējums

Bērnu vasaras aktīvās atpūtas nometnes

 5.-9.jūlijs, 12.-16.jūlijs, 19.-23.jūlijs

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  projektu konkurss nevaldības organizācijām  “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Dabas nedēļa ģimenēm Sajūtu parkā” tiks īstenots ar mērķi  attīstīt  ne tikai piederības un drošības sajūtu  bērniem un jauniešiem dodoties dabā, bet arī izgaismot dabu, kā vienmēr pieejamu vietu un resursu, kas var būt par pamatu ģimenes kopā būšanai un priekam. Projektā paredzēta viena nometne bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām ģimenē un viens pasākums  Valmieras novada ģimenēm. Abas aktivitātes ir bez dalības maksas.

Nometnes  ietvaros   paredzētas vides izglītības aktivitātes, veicinot izpratni par procesiem dabā, dabai draudzīgu dzīvesveidu, kā arī dažādas aktīvās atpūtas aktivitātes, lai  stiprinātu bērnu un jauniešu  fizisko un garīgo veselību. Tāpat dalība nometnē nodrošinās kopīgiem piedzīvojumiem bagātu nedēļu, kas ļaus  bērniem un jauniešiem atraisīties, atklāt sevī jaunus talantus, kļūt patstāvīgākiem, apgūt jauns sociālās prasmes saskarsmē un sadarbībā. Iegūtās  prasmes un iemaņas nometnē vides izglītībā  nodrošinās  zināšanu pārnesi  un iespēju nometnes dalībniekiem kopā ar savām ģimenēm iesaistīties un  līdzdarboties Ģimenes svētku organizatoriskajā komandā. Ģimenes svētki Sajūtu parkā  plānoti  kā  publisks pasākums  Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā, aicinot ģimenes no  jaunā aizveidotā Valmieras novada kopā darboties dabā, pavadot  vasaru un sagaidot  skolas uzsākšanos.

Nometnes norises vietas: Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks un  Jāņa Daliņa stadions.

Nometnes norises laiks: 23.-27.augusts

Sestdiena, 4. septembris –  vasaras noslēgums un Ģimeņu svētki Sajūtu parkā Valmieras novada ģimenēm, kura ietvaros plānots  kopīgi aktīvi atpūsties un darboties.

Nometnes programma.

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras programmas 2021 ietvaros.

Projekta mērķi:

Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Valmieras novadā.

  1. Attīstīt āra vides kultūru, stiprinot Gaujas stāvo krastus, kā iedzīvotāju aktīvās dzīves, kultūras un atpūtas vietu, kas būs interesanta un pievilcīga arī novada viesiem.
  2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunrades un pilsētvides attīstībā, izmantojot ilgtspējīgus vides risinājumus
  3. Maģisko sajūtu nakti akcentēt kā vienu no TOP 5 lielākajiem Valmieras novada vasaras pasākumiem, iekļaujot Valmieras pieteikumā ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.

Projekta darbības laiks 09.05.2021.- 15.12.2021.

Jaunumi

Mājas lapa un organizācijas logo ir sagatavots un izveidots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par mājas lapas saturu atbild nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”.