Paldies, brīvprātīgajiem palīgiem!

Brīvs prāts, gudrs prāts

Aizvadīts viens no nozīmīgākajiem Valmieras vasaras sezonas sporta notikumiem-

Latvijā uz šo brīdi modernākās  vieglatlētikas sporta bāzes Jāņa Daliņa stadiona atklāšanas

pasākums un Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā.

Pasākumu veiksmīgai un raitai norisei tika piesaistīti vairāk kā 50 brīvprātīgie palīgi.

Daļa no brīvprātīgajiem palīgiem jau bija piedalījušies  bērnu vasaras aktīvās atpūtas nometņu “Piedzīvojumu virpulī” nodrošināšanā  visu jūliju un paralēli piedalījušies personības izaugsmes treniņos un zināšanās par sporta aktualitātēm Valmieras novadā, valstī un pasaulē kopā ar ekspertu Gunti Jansonu.

9. jūlijā daļa no brīvprātīgajiem palīgiem piedalījās  pirmajā biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pilotapmācībā zoom platformā par aktuāliem brīvprātīgā darba mērķiem, uzdevumiem, atbildību, kuru vadīja brīvprātīgā darba eksperte Inese Šubevica.

Nākamās brīvprātīgo pilotapmācības plānotas septembrī un oktobrī.

Foto: brīvprātīgie palīgi un organizatori  Valsts prezidenta balvas vieglatlētikā noslēguma.

Brīvs prāts, gudrs prāts