Brīvprātīgie uzkrāj pieredzi darbā vasaras nometnēs

2021.gada jūlijā Valmieras atbalsts fonds realizēja aktīvās atpūtas nometņu projektu

“Piedzīvojumu virpulī”, kurās kā brīvprātīgie iesaistījās Valmieras novada jaunieši.
No 5.-23.jūlijam kopumā notika 3 nometnes, kurās jaunieši darbojās kā pedagogu asistenti un sekmēja nometnes aktivitāšu realizāciju atbilstoši nometņu programmai.

Paralēli praktiskam darbam, notika arī personības izaugsmes darbnīcas, kurās mentors Guntis Jansons runāja par cieņu un toleranci, kā arī ieskatījās Valmieras sporta vidē un sasniegumos.

Aktivitātes īstenotas pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda un Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds2021