Valmieras atbalsta fonda vadība tiekas ar NVO ekspertu Ansi Bērziņu

22. jūlijā Valmieras atbalsta fonda vadība tikās ar NVO ekspertu Ansi Bērziņu, lai gūtu plašāku ieskatu par NVO darbības pamatprincipiem un to ieviešanas iespējām Valmieras atbalsta fonda darbībā.

Tiekšanās laikā abu organizāciju pārstāvji pārrunāja Valmieras atbalsta fonda darbības iespējamos attīstības virzienus, kā arī  nepieciešamos soļus, lai sagatavotu un  gūtu pieredzi vietēja un starptautiska mēroga projektu pieteikumu sagatavošanā un apstiprināšanas gadījumā to īstenošanā.

Tikšanās īstenota pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda un Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.  #NVOfonds2021