Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis projektu “Olimpiskais kvants 2023/Valmiera”

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajās diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnēs 2023. gadā piedalīsies ap 500 bērnu no Latvijas un mītnes zemēm visā pasaulē, tā veicinot diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu.
Piecas nometnes norisināsies Latvijā un sešas nometnes diasporas mītnes zemēs – divas ASV, pa vienai Kanādā, Vācijā, Lielbritānijā un Somijā.

Nometnēs piedalīsies bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no visas pasaules un tajās notiks dažādas izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, radošās darbnīcas, diskusijas, kultūras un sporta aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas.

Plašāk: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/nakamgad-sif-atbalstitas-diasporas-nometnes-piedalisies-500-bernu