Valmieras atbalsta fonda valdes locekle Jolanta Dukure piedalās Jaunatnes darbinieku izcilības programmā

No 2022.gada oktobra līdz 2023.gada janvārim notika mācības Jaunatnes darbinieku izcilības programmā, kuras mērķis ir sniegt pašvaldību un NVO darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni, nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām:
✅ Jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes);
✅ Jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem;
✅ Jauniešiem ar psihoemocionālās veselības problēmām;
Mācību noslēgumā tika veikts individuāls darbs, izstrādājot gala darbu (iniciatīvu), kuras ideja orientēta uz iegūtās pieredzes un mācībās apgūto zināšanu praktisko ilgtspēju. Tāpat dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītē Somijā ??
Mācību ietvaros ne tikai izzinātas dažādas metodes, spēles, interaktīvi rīki un satikti vairāki nozares eksperti, kas dalījās gan praktiskā pieredzē, gan teorijā, gan arī ļoti personīgos stāstos, bet arī tika iepazīti citi jaunatnes darbinieki Latvijā, dažādos novados – gan pašvaldības darbinieki, gan NVO (nevalstisko organizāciju)